NieuwsWebcam bij kolonie Grote Sterns

Dankzij de vogelexcursies van het Vogelinformatiecentrum en de opbrengsten van het Wadden Vogelfestival kon er dit broedseizoen een Webcam geinstalleerd worden bij de nieuwe kolonie Grote Sterns op de Prins Hendrik Zanddijk langs de Vogelboulevard. Op deze locatie is in 2022 voor het eerst een kleine kolonie ontstaan.

Lees verder

Aannemerscombinatie Tessel helpt de huiszwaluwen op Texel

De aannemer die verantwoordelijk is voor het project Dijkverzwaring, combinatie Tessel, helpt op verzoek van de Stichting Texel Vogeleiland de huiszwaluwen. Tijdens het Wadden Vogelfestival 2018 is bijna 16.000 euro ingezameld voor hulp aan de huiszwaluw. Met een deel van dit geld heeft de Stichting Texel Vogeleiland een groot aantal dubbele kunstnesten aangeschaft om deze op verschillende plekken op Texel op te hangen.

Lees verder

Eerst kunstnesten voor de huiszwaluwen onderweg naar Texel

Een eerste zending van 372 dubbele kunstnesten voor de huiszwaluwen op Texel zijn onderweg!  Tijdens het Wadden Vogelfestival in 2018 is er ruim 15.000 euro opgehaald om de huiszwaluw op Texel te helpen. De stichting Texel Vogeleiland heeft de eerste zending van 372 dubbele kunstnesten besteld.

Lees verder

Stichting wijst de Texelse gemeenteraad op weidevogelfeiten

14 maart jongst leden nam de gemeenteraad van Texel een aantal opzienbarende besluiten rondom het thema weidevogels. Omdat dit Texel als vogeleiland aan alle kanten raakte, besloot de stichting een notitie op te stellen met daarin de juiste feiten rondom de achteruitgang van onze weidevogels. Een aantal mensen uit de agrarische lobby is van mening dat de landbouw niet zo’n  grote rol speelt in de achteruitgang van de weidevogels, en dat de feitelijke achteruitgang vooral is toe te schrijven aan een aantal predatoren. Zij zijn dan ook van mening dat vooral die bestreden moeten worden.

Lees verder

Borden voor strandbroeders geplaatst

In 2017 stond het Wadden Vogelfestival in het teken van de strandbroeders. Tijdens de vogelexcursies en tijdens de Texel Big Day werd geld in gezameld voor de broedvogels van onze stranden. Met een deel van het geld is een bijdrage geleverd aan de vogelkijkhut in de uitbreiding van natuurgebied Dijkmanshuizen aan de Vogelboulevard. Een ander deel van het geld is gebruikt om borden te laten maken om de strandafzettingen beter te markeren.

Lees verder

Dankzij stichting nieuwe schelpen in het Wagejot

Met dank aan de sponsor Combinatie Tessel (de aannemer die verantwoordelijk is voor de dijkverzwaring) en dankzij de Stichting Texel Vogeleiland zijn er in het Wagejot op twee plaatsen nieuwe schelpen aangebracht. De sponsoring kwam tot stand via de Texel Big Day 2017 waaraan de Combinatie Tessel een sponsorbijdrage deed. Afgelopen periode hebben het Vogelinformatiecentrum en de Stichting Texel Vogeleiland overlegd waar het werk het beste uitgevoerd kon worden. In overleg met Natuurmonumenten is besloten om twee eilanden in het Wagejot van nieuwe schelpen te voorzien.

Lees verder

Webcam op Utopia geplaatst

Het Vogelinformatiecentrum heeft in het natuurgebied Utopia voor de vierde keer een webcam geplaatst. De webcam staat precies op de plek waar al vier jaar grote sterns broeden. Eerdere jaren konden de grote sterns het gehele broedseizoen gevolgd worden door de mensen thuis. Door deze webcam wordt de Vogelboulevard, maar ook Texels als vogeleiland nog meer kracht bij gezet.

Lees verder