Dankzij stichting nieuwe schelpen in het Wagejot

Met dank aan de sponsor Combinatie Tessel (de aannemer die verantwoordelijk is voor de dijkverzwaring) en dankzij de Stichting Texel Vogeleiland zijn er in het Wagejot op twee plaatsen nieuwe schelpen aangebracht. De sponsoring kwam tot stand via de Texel Big Day 2017 waaraan de Combinatie Tessel een sponsorbijdrage deed. Afgelopen periode hebben het Vogelinformatiecentrum en de Stichting Texel Vogeleiland overlegd waar het werk het beste uitgevoerd kon worden. In overleg met Natuurmonumenten is besloten om twee eilanden in het Wagejot van nieuwe schelpen te voorzien.

Het Wagejot is één van de meest geschikte plekken omdat hier al veel kustbroedvogels zoals de visdief, kluut, scholekster en bontbekplevier broeden. Daarnaast ligt het Wagejot midden langs de Vogelboulevard en is dus voor iedereen bereikbaar. De vogels kunnen nergens zo dichtbij bekeken en gefotografeerd worden als in het Wagejot. Hierdoor wordt Texel nog meer vogeleiland en de Vogelboulevard nog mooier.

Kijk hieronder voor een filmpje van het aanbrengen van de schelpen.