DoelenBescherm de duinvogels zoals wulp en tapuit

Sovon en Vogelbescherming Nederland hebben voor 2019 de wulp als vogelsoort van het jaar uitgeroepen. Op Texel is de wulp nog steeds een broedvogel in het Nationaal Park en heel zelden daarbuiten. Als wintervogel is het een algemene vogel waarbij Texel best een belangrijke rol als hoogwatervluchtplaats heeft.  Als Wadden Vogelfestival sluiten we graag aan bij de keuze soort van het jaar 2019. Wij willen graag de duinvogels waaronder de wulp (maar ook de tapuit, roodborsttapuit, blauwe kiekendief, velduil en nachtzwaluw) betere kansen geven. Daarom zetten we ons in om geheel 2019 geld in te zamelen om deze soorten te helpen.

Lees verder

Beschermen van Huiszwaluwen als goede doel 2018

Vogelbescherming Nederland en Sovon hebben voor 2018 de huiszwaluw uitgeroepen tot vogelsoort van het jaar. Heel 2018 willen ze aandacht vragen voor deze schitterende en uiterst nuttige zwaluwsoort. Ook op Texel willen we met het Wadden Vogelfestival en de Texel Big Day aandacht besteden aan deze vogel. Gelukkig zien we op Texel de huiszwaluw nog op veel plekken en gaat het de laatste jaren misschien zelfs weer iets beter. Maar feit is dat het aantal broedvogels in vergelijking met 30 jaar terug fors minder is. Lees hier waarom en hoe we de huiszwaluw willen steunen.

Lees verder

Actie voor de broedvogels van stranden

In 2017 is er tijdens het Wadden Vogelfestival en Texel Big Day ruim 7500 euro bijeengebracht. Dit geld gaat de Stichting Texel Vogeleiland bijdragen aan  een betere bescherming van strandbroedvogels op Texel. Dit doen we op drie manieren. We zorgen dat er betere voorlichting komt op die plekken waar stranden afgezet zijn. We dragen bij aan een nieuwe vogelkijkhut/vogelkijkscherm in Nieuw Buitenheim zodat mensen de strandbroedvogels zonder te verstoren kunnen bewonderen. Tot slot dragen we bij aan twee nieuwe schelpeneilandjes in het Wagejot.

Lees verder

Nieuwe Schelpenstranden langs de oostkant van Texel

Ondanks dat we in het recente verleden al een aantal schelpeneilandjes hebben kunnen realiseren, blijft het nodig om steeds weer andere schelpeneilanden te vernieuwen of uit te breiden. Natuurmonumenten beheert alle schelpenstranden met veel inzet. Iedereen kan ervan genieten en voor de vogels zijn het veilige plekken om te broeden. Juist om deze twee laatste punten wil de stichting ook in de toekomst blijven investeren in het verbeteren en vernieuwen van schelpeneilanden.

Lees verder

Zeetrektelpost Westerslag

Al sinds lange tijd is er een grote wens om op Texel een goed bruikbaar uitkijkpunt over zee te maken. Een uitkijkpunt waar je met alle windrichtingen redelijk uit de wind kan zitten en over zee kan kijken. Westerslag is daarvoor één van de beste punten. Door de ligging van de Texelse Noordzeekust vliegen de zeevogels daar het dichtst onder de kust.

Lees verder

Digitale Avifauna

Een van de meest gestelde vragen in het Vogelinformatiecentrum is: waar kan ik welke vogel op Texel het beste zien of fotograferen? Al die informatie is bekend bij een select groepje mensen. Hoe mooi is het als we die informatie kunnen bundelen en ontsluiten voor iedereen die Texel vanwege de vogels wil bezoeken? Iedereen kan dan de voor hem of haar beste excursie uitstippelen en zich goed voorbereiden. Het lanceren van een digitale avifauna kost alleen veel tijd en geld.

Lees verder