Aannemerscombinatie Tessel helpt de huiszwaluwen op Texel

De aannemer die verantwoordelijk is voor het project Dijkverzwaring, combinatie Tessel, helpt op verzoek van de Stichting Texel Vogeleiland de huiszwaluwen. Tijdens het Wadden Vogelfestival 2018 is bijna 16.000 euro ingezameld voor hulp aan de huiszwaluw. Met een deel van dit geld heeft de Stichting Texel Vogeleiland een groot aantal dubbele kunstnesten aangeschaft om deze op verschillende plekken op Texel op te hangen. Een groot deel wordt in samenwerking met de Vogelwerkgroep uitgedeeld onder particulieren die deze kunstnesten aan hun huis kunnen hangen.

Na overleg met het Hoogheemraadschap zijn er ook verschillende kunstnesten door de aannemer opgehangen rondom de nieuwe gemalen op Texel. De kunstnesten zijn binnendijks bij de instroomopening gehangen. Ondanks dat ze dicht boven het water hangen, vlogen er bij Dijkmanshuizen al heel snel zwaluwen bij de kunstnesten. Als de kunstnesten een succes zijn dan heeft de stichting nog middelen om er meer op te hangen.

De huiszwaluw is een erg nuttig vogeltje. Door gebrek aan goede klei, waarmee ze hun nesten maken, hebben ze het niet overal even makkelijk. Met het ophangen van kunstnesten kunnen we de huiszwaluw helpen.