DoneerDONEER VOOR DE TEAMS VAN DE TEXEL BIG DAY

Ook in 2019 wordt er weer een Wadden Vogelfestival met een Texel Big Day voor het goede doel gehouden. op 11 mei strijden maximaal 20 teams van drie tot vier vogelaar voor het goede doel. Ze fietsen tot wel 24 uur over Texel met dit jaar als doel om geld op te halen voor de bescherming van Duinvogels zoals wulp en tapuit. Steun deze teams en daarmee onze Duinvogels.

Lees verder

Organisatie Wadden Vogelfestival / Texel Big Day

Met een Wadden Vogelfestival op Texel willen we zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met de mooie hobby “vogels kijken”. Een Wadden Vogelfestival organiseren met activiteiten waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat, brengt kosten met zich mee. Het merendeel van deze kosten wordt gedragen door het Nationaal Park Duinen van Texel en het Vogelinformatiecentrum. Met uw bijdrage kunnen we extra zorg dragen voor o.a.:

Lees verder

Bescherm de duinvogels zoals wulp en tapuit

Tijdens het Wadden Vogelfestival van 2019 is het goede doel Duinvogels zoals wulp en tapuit.

Op Texel broeden gelukkig nog wel wulpen, maar alleen nog in de natuurgebieden. Nergens in het agrarisch gebied broeden nog wulpen, daar zijn ze allemaal al verdwenen. Ook in de natuurgebieden lopen de aantallen terug. Als wintervogel is de wulp nog een talrijke vogel, maar de rustplekken (hoogwatervluchtplaatsen) van de wulp staan onder druk. Steeds meer agrarisch land wordt anders gebruikt en op veel plekken op het land loopt de rust terug.

Lees verder

Digitale Avifauna Vogels van Texel

Een van de meest gestelde vragen in het Vogelinformatiecentrum is: waar kan ik welke vogel op Texel het beste zien of fotograferen? Nu is het zo dat die kennis bij een select groepje mensen is. Dat kan anders.  Hoe mooi is het als we die informatie kunnen bundelen en ontsluiten voor iedereen die Texel vanwege de vogels wil bezoeken? Iedereen kan dan de voor hem of haar beste excursie uitstippelen en zich thuis goed voorbereiden. Het lanceren van een digitale avifauna kost alleen veel tijd en geld.

Lees verder

Zeetrektelpunt Texel

Al lange tijd is er een grote wens om op Texel een goed bruikbaar uitkijkpunt over zee te maken. Een uitkijkpunt waar je met alle windrichtingen redelijk uit de wind kan zitten en over zee kan kijken. Westerslag is daarvoor één van de beste punten. Door de ligging van de Texelse Noordzeekust vliegen de zeevogels daar het dichtst onder de kust.

Lees verder

Nieuwe schelpenstranden langs de oostkant van Texel

We hebben in het recente verleden al al een aantal schelpeneilandjes kunnen realiseren, maar we zijn er nog niet. Het blijft het nodig om steeds weer andere schelpeneilanden te vernieuwen of uit te breiden. Natuurmonumenten beheert alle schelpenstranden met veel inzet, iedereen kan ervan genieten en voor de vogels zijn het veilige plekken om te broeden. Juist om deze twee laatste punten wil de stichting ook in de toekomst blijven investeren in het verbeteren en vernieuwen van schelpeneilanden.

Lees verder