Organisatie Wadden Vogelfestival / Texel Big Day

Met een Wadden Vogelfestival op Texel willen we zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met de mooie hobby “vogels kijken”. Een Wadden Vogelfestival organiseren met activiteiten waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat, brengt kosten met zich mee. Het merendeel van deze kosten wordt gedragen door het Nationaal Park Duinen van Texel en het Vogelinformatiecentrum. Met uw bijdrage kunnen we extra zorg dragen voor o.a.:

  • verzorgen van de vele vrijwilligers (o.a. door het aanbieden van een goede lunch)
  • zaalhuur & aanbieden van lezingen
  • accommodatie rondom de vogelkijkpunten
  • uitbreiding van de markt voor vogelaars
  • marketing van het Wadden Vogelfestival


Doelbedrag €2.000 €75,00
Doneer