Bescherm de duinvogels zoals wulp en tapuit

Tijdens het Wadden Vogelfestival van 2019 is het goede doel Duinvogels zoals wulp en tapuit.

Op Texel broeden gelukkig nog wel wulpen, maar alleen nog in de natuurgebieden. Nergens in het agrarisch gebied broeden nog wulpen, daar zijn ze allemaal al verdwenen. Ook in de natuurgebieden lopen de aantallen terug. Als wintervogel is de wulp nog een talrijke vogel, maar de rustplekken (hoogwatervluchtplaatsen) van de wulp staan onder druk. Steeds meer agrarisch land wordt anders gebruikt en op veel plekken op het land loopt de rust terug.

De wulpen hebben het gehele jaar door moeilijk. Als Stichting Texel Vogeleiland willen we het geld wat wordt opgehaald met het Wadden Vogelfestival (tijdens de excursies, boekenmarkt en Texel Big Day) besteden aan verbeteren van het broedgebied in het Nationaal Park Duinen van Texel. We ondersteunen Staatsbosbeheer met het nemen van de juiste beheersmaatregelen. Daarnaast willen we ook weten waarom de wulp en tapuit het zo slecht hebben, daarom zullen we bij veel donaties ook het onderzoek naar deze soorten steunen door een bijdrage aan Sovon (die samen met Vogelbescherming 2019 hebben uitgeroepen tot jaar van de wulp).

Doelbedrag €25.000 €302,15
Doneer

Adult Eurasian Curlew (Numenius arquata) in the Netherlands. Flying in front of dunes on Texel during spring.