Nieuwe Schelpenstranden langs de oostkant van Texel

Ondanks dat we in het recente verleden al een aantal schelpeneilandjes hebben kunnen realiseren, blijft het nodig om steeds weer andere schelpeneilanden te vernieuwen of uit te breiden. Natuurmonumenten beheert alle schelpenstranden met veel inzet. Iedereen kan ervan genieten en voor de vogels zijn het veilige plekken om te broeden. Juist om deze twee laatste punten wil de stichting ook in de toekomst blijven investeren in het verbeteren en vernieuwen van schelpeneilanden.

rust voor vogels 001 groot

Door de stijgende zeespiegelrijzing en het dalen van de bodem door onder andere gaswinning, zullen buitendijkse gebieden steeds vaker overstromen en zullen de broedgebieden daar kleiner worden. Daarom is het aanbieden van binnendijkse broedgelegenheid voor deze strandbroeders erg belangrijk. Door de schelpeneilanden zo in te richten dat vogels er goed kunnen broeden en de mensen er zonder verstoring van kunnen genieten, blijft Texel als vogeleiland in trek bij mensen die ons eiland voor de natuur en vogels bezoeken.

Jaarlijks kosten de schelpeneilanden veel onderhoud en om de vier tot vijf jaar moeten ze compleet vervangen worden. Dit vraagt grote investeringen. De Stichting Texel Vogeleiland helpt daarbij. Doneer ook voor een aantal vierkante meter schelpenstrand.

Doneer hier