Inrichting van het Renvogelveld

Op initiatief van het Vogelinformatiecentrum en met medewerking van de voormalig eigenaar van de Robbenjager (Jaap Groen) werd er een plan uitgewerkt om de graslanden tussen de Robbenjager en de Vuurtoren optimaal in te richting voor het kijken naar vogels. De twee bestaande sloten werden vergraven tot kreken die gedurende de winter meestel zorgen dat het gehele grasland plas dras komt te staan.

luchtfoto renvogelveld 001 Large

De inrichting van dit gebied was best een groot project en kon gerealiseerd worden dankzij een bijdrage van Vogelbescherming Nederland. Ook bedrijven als Ecoresult, De Robbenjager en Smit Loonwerk (uit Oost) hebben hun bijdrage geleverd. Het gebied kan op veel manieren bekeken worden. Een prachtige wandelroute rondom het gebied zorgt ervoor dat de vogels zonder te verstoren prima bekeken kunnen worden. Inmiddels is het rondje rondom de Robbenjager, met drie verschillende vogelkijkpunten, een van de meest bezochte vogelplekken op Texel geworden.

20170506 184847 Large