Groot onderhoud in de Tuintjes

De zogenaamde de Tuintjes, net ten zuiden van de Vuurtoren, in de Eierlandse Duinen, zijn misschien wel de meest populaire plek voor vogelaars om naar vogels te zoeken en te kijken. Dankzij verschillende acties van het Vogelinformatiecentrum (zoals nestkast schilderen en verkoop van tweedehands boeken) was er voldoende geld ingezameld om Staatsbosbeheer te helpen met groot onderhoud.

20140301 111246 Large

Met hulp van diverse vrijwilligers en met de inzet van loonwerker Marc Kooiman (en zijn kraan) kon in enkele dagen de uitheemse begroeiing en het teveel aan begroeiing verwijderd worden waardoor de voormalige volkstuintjes van de vuurtorenwachters (vandaar de naam de Tuintjes) weer in de oorspronkelijke toestand werden gebracht. Voor het kijken naar vogels was dat positief want er ontstond weer goed overzicht.

Het tweede struikcomplex net ten zuiden van de Tuintjes werd ook flink uitgedund. Hierdoor kwam er meer broedgelegenheid voor duinvogels als de grasmus en braamsluiper.