Stichting Texel Vogeleiland helpt Staatsbosbeheer bij onderhoud Tuintjes

Op initiatief van het Vogelinformatiecentrum en Stichting Texel Vogeleiland hebben 14 vrijwilligers onder aanvoering van Edwin van Egmond van Staatsbosbeheer een aantal vogelkijkpunten en de Tuintjes (Eierlandse Duinen) onderhouden. De Tuintjes is het voormalig volkstuincomplex in De Eierlandse Duinen net ten zuiden van de vuurtoren. In dit gebied zijn de eerste – of de laatste – bosjes die trekvogels tegenkomen op hun trek naar het zuiden of noorden. Deze bosjes zijn erg populair bij vogelaars omdat er vaak zeldzame vogelsoorten gezien worden. Het voormalige volkstuincomplex van de vuurtorenwachters (vandaar de naam Tuintjes) heeft onderhoud nodig, anders groeit het snel dicht. Vanwege cultuurhistorische aspecten, maar ook om de vogels goed te kunnen waarnemen, helpen vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Texel en het Vogelinformatiecentrum periodiek met het onderhoud.

Het onderhoud van dit jaar bestond vooral uit het knotten van de aanwezige wilgen, uitdunnen van de begroeiing en maaien van bramen en rimpelroos. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe houtrillen van zaaghout opgeworpen om te voorkomen dat de Tuintjes betreden worden; dit verstoort de broed- en trekvogels.

14 mensen hadden zich aangemeld na de oproep binnen de Vogelwerkgroep en de Bird Alert Texel om de handen uit de mouwen te steken. Staatsbosbeheer stelde gereedschap en begeleiding beschikbaar. Naast het onderhoud aan de Tuintjes werden ook de vogelkijkpunten aan het einde van de Hoofdweg, nabij de Robbenjager, en bij het Renvogelveld schoongemaakt. Zo zijn alle vogelkijkpunten aan de noordkop van het eiland weer klaar voor het komende seizoen.

Na afloop waren er soep en broodjes voor de vrijwilligers in het Vogelinformatiecentrum.