Borden voor de strandbroeders dankzij Wadden Vogelfestival

In 2017 stond het Wadden Vogelfestival in het teken van de strandbroeders. Tijdens de vogelexcursies en de Texel Big Day werd geld ingezameld voor de broedvogels van onze stranden. Met een deel van het geld is een bijdrage geleverd aan de vogelkijkhut in de uitbreiding van natuurgebied Dijkmanshuizen aan de Vogelboulevard. Een ander deel van het geld is gebruikt om borden te laten maken om de strandafzettingen beter te markeren.

18 064 bordje strandbroeders DRUKBESTAND Klein

Dit jaar worden de jaarlijkse strandafzettingen voor broedvogels voorzien van de nieuwe borden.
Jaarlijks worden er op Texel kleine delen van het strand door vogels gebruikt om te gaan broeden. Het gaat vaak om zeldzame en schaarse soorten die bijna nergens meer in Nederland terechtkunnen. Ze zoeken juist de meest stille delen van het strand op. Om deze soorten te beschermen zet Staatsbosbeheer kleine delen van het strand af. Zo beschermen zij de broedvogels te tegen vaak onbedoelde verstoring door strandgasten.
De afgezette stranddelen bevinden zich op de Hors, nabij de Slufter, bij de vuurtoren en bij de Volharding (Natuurmonumenten).
De nieuwe borden zijn voorzien van een paar mooie afbeeldingen en een korte uitleg. Er wordt verteld dat het om broed- of rustgebieden gaat en er wordt gevraagd om honden aan de lijn te houden.

Volgens Marc Plomp, voorzitter van de Stichting Texel Vogeleiland, weten de meeste recreanten niet dat ze door een kwetsbaar broedgebied lopen. Als deze stranddelen niet afgezet zouden zijn, komen de oudervogels bijna niet aan broeden toe doordat ze te vaak worden verstoord. Omdat mensen de vogels meestal niet zien, weten ze ook niet dat ze er te dichtbij zijn. Het is dus onbedoelde verstoring. Bijna alle mensen hebben er begrip voor en gunnen de vogels de rust en ruimte.

Charlotte Biskop, boswachter bij Staatsbosbeheer, is blij met de borden. Zij zegt: ‘Door de harde wind, het zand en hoog water, hebben de afzettingen het zwaar te verduren. De borden moeten daarom regelmatig vervangen worden. We hechten er bij Staatsbosbeheer aan om de mensen uit te leggen waarom er een afzetting op het strand staat. Dan hebben de mensen er ook geen moeite mee om iets om te lopen. Ook komen de borden van pas als weer eens een bontbekplevier op een parkeerplaats gaat broeden. Bijna jaarlijks komt dat voor en met zo’n bord erbij weten de mensen dat en houden ze er vervolgens rekening mee. Komt u zelf op het strand een nest tegen, loop dan het liefst zo snel mogelijk door. De oudervogel is altijd in de buurt en zal weer terugkomen (als) zodra het weer veilig is.’

foto bordenplaatsen sbb sticht. Small