In 2017 stond het Wadden Vogelfestival in het teken van de Strandbroeders. Tijdens de vogelexcursies en tijdens de Texel Big Day werd geld in gezameld voor de broedvogels van onze stranden. Met een deel van het geld is een bijdrage geleverd aan de vogelkijkhut in de uitbreiding van natuurgebied Dijkmanshuizen aan de Vogelboulevard. Een ander deel van het geld is gebruik om borden te laten maken om de strandafzettingen beter te markeren. 

14 maart jongst leden nam de Gemeenteraad van Texel een aantal opzienbarende besluiten rondom het thema weidevogels. Omdat dit de titel Texel Vogeleiland aan alle kanten raakte besloot de stichting een notitie op te stellen met daarin de juiste feiten rondom de achteruitgang van onze weidevogels. Een aantal mensen uit de agrarische lobby is van mening dat de landbouw een niet zo grote rol speelt in de achteruitgang, en dat de feitelijke achteruitgang vooral is toe te schrijven aan een aantal predators. Zij zijn dan ook van mening dat vooral die besteden moeten worden. 

Met dank aan de sponsor Combinatie Tessel (de aannemer die verantwoordelijk is voor de dijkverzwaring) en dankzij de Stichting Texel Vogeleiland zijn er in het Wagejot op twee plaatsen nieuwe schelpen aangebracht. De sponsoring kwam tot stand via de Texel Big Day 2017 waar de Combinatie Tessel een sponsorbijdrage deed. Afgelopen periode hebben het Vogelinformatiecentrum en de Stichting Texel Vogeleiland overlegd waar het werk het beste uitgevoerd kon worden. In overleg met Natuurmonumenten is besloten om twee eilanden in het Wagejot van nieuwe schelpen te voorzien. 

Het Vogelinformatiecentrum heeft in het natuurgebied Utopia voor de vierde keer een webcam geplaatst. De webcam staat precies op de plek waar al vier jaar Grote Sterns broeden. Eerdere jaren konden de Grote Sterns het gehele broedseizoen gevolgd worden door de mensen thuis. Door deze webcam wordt de Vogelboulevard, maar ook Texels als Vogeleiland nog meer kracht bij gezet.

De webcam van het Vogelinformatiecentrum wordt ook gebruikt door Wageningen Marine Research (voorheen Imares) voor onderzoek naar de Grote Sterns. Dit jaar is het de planning een aantal vogels te voorzien van een satelietzender zodat we veel meer te weten komen over de vogelsoort. 

De webcam is mede mogelijk gemaakt door Natuurmonumenten, het Vogelinformatiecentrum en WUR.

U kunt de beelden van de webcam live bekijken via deze link.