Gerealiseerde doelen

Op initiatief van het Vogelinformatiecentrum en met medewerking van de voormalig eigenaar van de Robbenjager (Jaap Groen) werd er een plan uitgewerkt om de graslanden tussen de Robbenjager en de Vuurtoren optimaal in te richting voor het kijken naar vogels. De twee bestaande sloten werden vergraven tot kreken die gedurende de winter meestel zorgen dat het gehele grasland plas dras komt te staan. 

Dankzij de donaties tijdens het Wadden Vogelfestival van 2016, en dankzij een donatie van Jan Boon (opbrengsten van een verjaardag) kon er bij het Renvogelveld een kijkscherm gerealiseerd worden. Dit kijkscherm kijkt uit over het plas dras veld nabij de vuurtoren. Bezoekers die daar een rondje wandelen kunnen de vogels bekijken zonder ze te verstoren.