Gerealiseerde doelen

Met dank aan de provincie Noord Holland is begin 2017 het kijkscherm aan de hoofdweg, in natuurgebied Dorpzicht gemaakt. Het idee was afkomstig van het Vogelinformatiecentrum. Voor het kijkscherm en het gebied waarover je uitkijkt werd een inrichtingschets gemaakt die door de provincie is overgenomen en in samenspraak met Staatsbosbeheer is uitgevoerd. De Stichting Texel Vogeleiland is beheerder van het 6 ha grote gebied wat voor het kijkscherm ligt. 

De zogenaamde Tuintjes, net ten zuiden van de Vuurtoren, in de Eierlandsche Duinen, zijn misschien wel de meest populaire plek voor vogelaars om naar vogels te zoeken/kijken. Dankzij verschillende acties van het Vogelinformatiecentrum (zoals nestkast schilderen en verkoop van tweedehands boeken) was er voldoende geld ingezameld om Staatsbosbeheer te helpen met groot onderhoud. 

Dankzij de vogelexcursies van het Vogelinformatiecentrum kon het beroemde schelpenstrand in de Zandkes in 2015 weer een vernieuwd worden. Schelpenstranden hebben binnendijks niet het eeuwige leven. Door de vele uitwerpselen van de vogels vergaan de schelpen. Om de vogels te helpen moeten de schelpen gemiddeld iedere vier a vijf jaar vervangen worden. 

Dankzij een bijdrage van het Vogelinformatiecentrum en de Lionsclub Texel kon er bij de Robbenjager een natuurlijke broedwand voor Oeverzwaluwen gerealiseerd worden. De Oeverzwaluw is een schaarse broedvogel op Texel die wel een steun in de rug kan gebruiken. Met medewerking van de voormalige eigenaar van de Robbenjager (Jaap Groen) werd dit mogelijk. 

Dankzij de opbrengsten uit de vogelexcursies van het Vogelinformatiecentrum was het mogelijk om in overleg met Natuurmonunenten een schelpenstrand in het Wagejot te vernieuwen en te vergroten.