Doneer

DONEER VOOR DE TEAMS VAN DE TEXEL BIG DAY

DONEER VOOR DE TEAMS VAN DE TEXEL BIG DAY

Op 12 mei 2018 strijden verschillende teams van 3-4 vogelaars voor de eer om op lopend of vanaf de fiets, in 24 uur, zoveel mogelijk verschillende vogelsoorten op Texel te zien. Het eigenlijke doel is geld inzamelen voor het goede doel, de Huiszwaluw. Elk team moet daarvoor minimaal 200 euro sponsorgeld meenemen. Meer mag natuurlijk en het team die het meeste sponsorgeld meeneemt is de echte winnaar van deze Texel Big Day.
Klik op lees meer en kies uw team waarvoor u wilt doneren. 

Een Wadden Vogelfestival organiseren met activiteiten waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat brengt hoge kosten met zich mee. Het merendeel van deze kosten wordt gedragen door het Nationaal Park Duinen van Texel en het Vogelinformatiecentrum. Maar met uw bijdrage kunnen we extra zorg dragen voor onze vrijwilligers, aankleiding accomodatie/zaalhuur en marketing/PR van het gehele evenement. Zonder uw steun is dit Wadden Vogelfestival niet mogelijk. 
Klik op lees meer en doneer nu voor dit doel

Op Texel schommelt het aantal Huiszwaluwen jaarlijks. In 2017 werden er 408 bewoonde nesten geteld. Op Texel is de Huiszwaluw gelukkig dus nog aanwezig en dit willen we graag zo houden. 2017 was ook op Texel een heel droog jaar waardoor er minder modder was om nesten van goede kwaliteit te maken. Dit was één van de redenen dat relatief veel nesten in de loop van het seizoen verdroogden en met eieren of jongen naar beneden vielen. Een huiszwaluwentil en/of het aanbrengen van kunstnesten kan dan een uitkomst zijn. Ook kunnen mensen helpen door kleine modderpoeltjes in de tuin of in de akkers te maken. U begrijpt dat het geven van goede voorlichting over hoe ieder kan bijdrage aan goede bescherming van deze soort van groot belang is. 
Klik op lees meer en doneer nu voor dit doel.

Een van de meest gestelde vragen in het Vogelinformatiecentrum is: Waar kan ik welke vogel op Texel het beste zien of fotograferen. Dit willen we graag ondersteunen. Alle informatie is bekend bij een select groepje mensen. Hoe mooi is het als we die informatie kunnen bundelen en ontsluiten voor iedereen die Texel vanwege de vogels wilt bezoeken. Iederaan kan de de beste excursie uitstippelen en iedereen kan zich goed voorbereiden. Het lanceren van een digitale avifauna kost alleen veel tijd en geld. 

Klik op lees meer en doneer nu voor dit doel.

Al sinds lange tijd is er een grote wens om op Texel een goed bruikbaar uitkijkpunt over zee te maken. Een uitkijkpunt waar je met alle windrichtingen redelijk uit de wind kan zitten en over zee kan kijken. Westerslag is daarvoor één van de beste punten. Door de ligging van de Texelse Noordzeekust vliegen de zeevogels daar het dichtst onder de kust. 
Klik op lees meer en doneer nu voor dit doel.

Ondanks dat we in het recente verleden al een aantal schelpeneilandjes hebben kunnen realiseren, blijft het nodig om steeds weer andere schelpeneilanden te vernieuwen of uit te breiden. Natuurmonumenten beheert alle schelpenstranden met veel inzet en iedereen kan ervan genieten en voor de vogels zijn het veilige plekken om te broeden. Juist om deze twee laatse punten wil de stichting ook in de toekomst blijven investeren in het verbeteren en vernieuwen van schelpeneilanden. 
Klik op lees meer en doneer nu voor dit doel.