Doelen

De Huiszwaluw is het nieuwe goede doel van het Wadden Vogelfestival 2018 en voor de Texel Big Day 2018. Huiszwaluwen broeden gelukkig nog op diverse plekken op Texel, overal tref je ze nog. Nog, want de Huiszwlauw heeft het niet gemakkelijk. Het is één van de bekendere zwaluwsoorten die we op Texel tegenkomen. Ze maken kenmerkende gemetselde nesten onder de dakoverstek of onder de dakgoot. Sovon en Vogelbescherming Nederland hebben de Huiszwaluw uitgekozen als vogelsoort van 2018. Deze aandacht wordt niet voor niets gevraagd. 

In 2017 is er tijdens het Wadden Vogelfestival en Texel Big Day ruim 7500 euro bijeen gebracht. Dit geld gaat de Stichting bijdragen aan een betere bescherming van Strandbroedvogels op Texel. Dit doen we op drie manieren. We zorgen dat er betere voorlichting komt op die plekken waar stranden afgezet zijn. We dragen bij aan een nieuwe vogelkijkhut / vogelkijkscherm in Nieuw Buitenheim zodat mensen de strandbroedvogels zonder te verstoren kunnen bewonderen. Tot slot dragen we bij aan twee nieuwe schelpeneilandjes in het Wagejot. 

Ondanks dat we in het recente verleden al een aantal schelpeneilandjes hebben kunnen realiseren, blijft het nodig om steeds weer andere schelpeneilanden te vernieuwen of uit te breiden. Natuurmonumenten beheert alle schelpenstranden met veel inzet en iedereen kan ervan genieten en voor de vogels zijn het veilige plekken om te broeden. Juist om deze twee laatse punten wil de stichting ook in de toekomst blijven investeren in het verbeteren en vernieuwen van schelpeneilanden.

Al sinds lange tijd is er een grote wens om op Texel een goed bruikbaar uitkijkpunt over zee te maken. Een uitkijkpunt waar je met alle windrichtingen redelijk uit de wind kan zitten en over zee kan kijken. Westerslag is daarvoor één van de beste punten. Door de ligging van de Texelse Noordzeekust vliegen de zeevogels daar het dichtst onder de kust.

Een van de meest gestelde vragen in het Vogelinformatiecentrum is: Waar kan ik welke vogel op Texel het beste zien of fotograferen. Dit willen we graag ondersteunen. Alle informatie is bekend bij een select groepje mensen. Hoe mooi is het als we die informatie kunnen bundelen en ontsluiten voor iedereen die Texel vanwege de vogels wilt bezoeken. Iederaan kan de de beste excursie uitstippelen en iedereen kan zich goed voorbereiden. Het lanceren van een digitale avifauna kost alleen veel tijd en geld.